Loterij

Reglement loterij

In dit reglement wordt de praktische gang van zaken vastgelegd met betrekking tot de loterij.

 1. Stichting Theater in Leven, Polderweg 50, 5721 JG in Asten, organiseert de loterij.

 2. De opbrengst komt ten goed aan de voorstelling ‘De Leeuw, de Heks en de Kleerkast’.

 3. Op 14 november 2017 is door de Gemeente Asten de kansspelvergunning verleend voor de uitvoering van de loterij onder nummer APW17-1149.

 4. De deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.

 5. Degene die deelneemt aan de loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.theaterinleven.nl 

 6. Stichting Theater in leven is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

 7. De namen van de deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

 8. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat Stichting Theater in Leven beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.

 9. De trekkingen vinden plaats op woensdag 27 december 2017, Polderweg 50, 5721 JG in Asten.

 10. Voor de prijzen wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat op het lot alsmede naar de website www.theaterinleven.nl .

 11. De trekkingen worden verricht door mevrouw H. Jeronimus-vd Moosdijk, voorzitter van Stichting Theater in Leven.

 12. De verloting kent maximaal 1.000 loten.

 13. De loten kosten EUR 1,- per stuk en dienen contant te worden voldaan bij afname.

 14. De loten zullen op nummer en naam worden geregistreerd.

 15. De trekking zal worden gedaan uit alle verkochte en betaalde loten.

 16. Deelnemers met winnende loten, die niet aanwezig zijn tijdens de trekking, ontvangen persoonlijk bericht op het bij Stichting Theater in Leven bekende adres.

 17. Bij de trekking dingen alle loten mee naar alle beschikbare prijzen. In één trekking kan op één lot niet meer dan één prijs vallen.

 18. De uitslag van de trekkingen zal binnen een week na trekking worden gepubliceerd op de website www.theaterinleven.nl  onder vermelding van het winnende lotnummer.

 19. Prijzen kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.

 20. Stichting Theater in Leven is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.

 21. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

 22. Op 1 december 2018 vervalt de geldigheid van alle loten en kunnen deelnemers geen aanspraak meer maken op de prijzen. Prijzen die niet voor 1 december 2018 zijn opgeëist, vervallen aan Stichting Theater in Leven.

 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting Theater in Leven.

 24. Het bestuur van de stichting Theater in Leven is gerechtigd een trekking uit te stellen, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website www.theaterinleven.nl met vermelding van de nieuwe datum van trekking.

 25. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.

Hoofdprijs: lot 301 (Galaxy Tab)

1e: lot 485 (VR. Bril)

2e: lot 448 (Radio)

3e: lot 490 (Keukenweegschaal groen)

4e: lot 839 (Keukenweegschaal paars)

5e: lot 838 (Princess Sandwich Maker)

6e: lot 883 (Douche pakket)

7e: lot 885 (Geur pakket)

8e: lot 771 (Glazen)

9e: lot 422 (DVD Brandweerman Sam)

10e: lot 920 (Notitieblok op klembord)

11e: lot 433 (Dopper)

12e: lot 614 (Bal)

Winnaars

Prijzen

Hoofdprijs:

Samsung Galaxy Tab A

Prijzen:

- Salora VR-bril

- Salora draagbare radio

- Sencor keukenweegschaal

- Princess Sandwich Maker

- Douchepakket voor hem & Haar

- Geurpakket

- Longdrink glazen, 6 stuks

- DVD Brandweerman Sam

- Notitieblok op klembord

- Dopper

- Bal

Sponsoren:

© 2017 Stichting Theater in Leven | No portion of this website may be reproduced, distributed or posted. All rights reserved.

© 2017 Stichting Theater in Leven | No portion of this website may be reproduced, distributed or posted. All rights reserved.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon