Copyright

Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op deze website voorkomt (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, muziek en opmaak) berusten bij Stichting Theater in Leven en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Verdere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dit materiaal zonder toestemming van Stichting Theater in Leven en/of de aan haar gelieerde rechthebbende onderneming, is ten strengste verboden.

© 2017 Stichting Theater in Leven | No portion of this website may be reproduced, distributed or posted. All rights reserved. | Copyright

  • Facebook Social Icon